Frodexim

Мултиметри и токови клещи

 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление -0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 40 Hz ÷ 100 MHz
 • IP65
 • Bluetooth
 • Фенер
 • Обхват по напрежение - 600 V AC/DC
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 5 Hz ÷ 10 MHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 750 V AC, 0 ÷ 1 000 V DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 1 500 A AC, 0 ÷ 2 000 A DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 66 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 1 MHz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 1 000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 66 MΩ
 • Обхват по честота – 30 Hz ÷ 15 kHz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 400 A AC (0 ÷ 400 A AC/DC за модел 401)
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 10 kHz

Токови клещи за измерване на ток на утечка Sonel CMP-200

 • Обхват по ток – 0 ÷ 200 A AC
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 50 MΩ
 • Обхват по честота – 15 Hz ÷ 200 kHz (5 Hz ÷ 1 MHz за цифрови устройства)
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Изолационен тестер
 • Обхват по съпротивление - 25 GΩ
 • Обхват по честота - 1 Hz ÷ 20 kHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 60 MΩ
 • Обхват по честота – 15 Hz ÷ 50 kHz (5Hz ÷ 1 MHz за цифрови устройства)
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 60 MΩ
 • Обхват по честота – 15 Hz ÷ 50 kHz (5 Hz ÷ 1 MHz за цифрови устройства)
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 60 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 50 kHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 50 Hz ÷ 1 МHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 50 Hz ÷ 1 МHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 8 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 60 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 50 kHz (5 Hz - 1 MHz за цифрови устройства)
 • Обхват по напрежение - 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 40 mA ÷ 100 A AC
 • Обхват по съпротивление - 40 MΩ
 • Обхват по честота - 45 Hz ÷ 500 Hz
 • Измерва фактора на мощността
 • Мощност (kW, kVar, kVA)
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 2 000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 1 999 Hz
 • Токови клещи Metrel MD 9240
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 0 ÷ 1 000 A AC
 • Обхват по честота - 5 Hz ÷ 500 Hz
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление -60 КΩ
 • Обхват по честота - 5 Hz ÷ 1000 Hz
 • Фенер
 • Обхват по напрежение - 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 600 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 КΩ
 • Обхват по честота - 5 Hz ÷ 1000 Hz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 0 ÷ 2 000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 100 kHz
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 КΩ
 • Обхват по честота - 5 Hz ÷ 1000 Hz
 • Обхват по напрежение - 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 600 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 kΩ
 • Обхват по честота - 5 Hz ÷ 1000 Hz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток - 0 ÷ 600 A AC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 400 Hz
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC / 300 A AC/DC
 • Измерване на капацитет - 30 nF ÷ 30 uF
 • Измерване на честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на температура
 • Обхват по съпротивление - 30 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC / 400 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление -1 кΩ
 • Измерване на фазовият ъгъл
 • Измерване до 49 хармоник
 • Измерва фактора на мощността
 • Мощност (kW, kVar, kVA)
 • Измерване на конски сили
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 500 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 200 uF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 10 MHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 40 mF
 • USB интерфейс
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 300 mA AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 3 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 30 pF ÷ 30 uF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 30 pF ÷ 30 uF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 10 mF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 300 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 30 mF
×

TOP

Този уеб-сайт използва бисквитки, за да работи нормално.

Използвайки уеб-сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.