Frodexim

Други устройства

Оптичната сонда е интерфейс предназначен за комуникация с електромери, водомери и др. измервателни устройства поддържащи стандарт IEC 62056.
Оптичната глава може да бъде свързана към всеки компютър, притежаващ USB интерфейс - USB 1.1 или USB 2.0. За правилното функциониране на оптичната глава са необходими драйвери за съответната операционна система.

×

TOP