Frodexim

GAMA100 Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

GAMA100 Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни GAMA100 Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Регистриране на една или много тарифи (1T...6Т)
- Вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- Оптичен порт
- Товаров график
- Вграден контактор (опция)
- RS485 комуникационен интерфейс

- Поддръжка на комуникационни модули:
* PLC модем
* GSM/GPRS модул под капака налемния блок
* M-Bus жичен/безжичен.

Технически данни:
Напрежение: 230 V
Токов обхват: 5(60) A, 5(80) A
Клас на точност:
- В (за активна енергия, MID)
- 2 за реактивна енергия (опция)
Честота: 50 Hz

×

TOP