Frodexim

ISKRAEMECO ME38x Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

ISKRAEMECO ME38x Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни ISKRAEMECO ME38x Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Схема на свързване 1P2W
- Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
- Импулсен вход/изход
- Оптичен порт DLMS и IEC1107

- Комуникационни интерфейси (опция):
* GSM/GPRS или LTE модем
* RS485 комуникационен интерфейс
* M-bus
* PLC G2/G3
* Ethernet

Технически данни:
Напрежение: 230 V
Токов обхват: 5 (85) A
Клас на точност:
* 2 или 1 , А или В /за активна енергия/,
* 3 или 2 /за реактивна енергия/
Честота: 50 Hz

×

TOP