Frodexim

Трифазни електромери

Електронен трифазен мерител с часовник
- Измерване на консумирана и генерирана активна енергия
- Клас 1
- до 4 тарифи
- 8 сегментен LCD дисплей
- инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място

Metcom MCS 301 Трифазен индиректен статичен електромер
- Измерване на активна (двупосочно), реактивна (4 квадранта) и пълна енергия
- Висока точност и стабилност (клас 1, 0.5S, 0.2S)
- До 8 енергийни и 4 тарифи за максимална мощност с вграден тарифен часовник
- Оптични и електрически интерфейси RS485 и RS232 (опционално)
- Кабелна връзка на M-Bus интерфейс (опционално)
- Паралелна комуникация на всички канали
- Електромер от одобрен тип

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Схема на свързване 3P4W
- Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
- Импулсен вход/изход
- Оптичен порт DLMS и IEC1107

Трифазен статичен директен/индиректен електромер
- Схеми на свързване (3P3W,3P4W)
- Регистриране на една или много тарифи (1...6Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Оптичен порт
- DLMS(опция)

Трифазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0031, производство на словенската фирма Iskra-MIS.
- Размер 3P
- Максимален ток 65 А
- Импулсен изход
- Индустриално изпълнение за монтаж на DIN шина
- Дисплей 6+1 цифри (резолюция 100Wh)

Трифазен статичен електромер МТ860, производство на словенската фирма Iskraemeco.
- Трифазен статичен електромер с вграден RS485 комуникационен интерфейс
- Клас на точност 0.2S за активна енергия
- Възможност за поставяне на допълнителни модули
- Може да функционира като еднофазен или двуфазен електромер

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- може да функционира и като еднофазен или двуфазен електромер
- регистриране на една или много тарифи (1...4Т)
- вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей стандартен и като опция голям в съответствие с VDEW

×

TOP