Frodexim

Elgama GAMA300 Трифазен статичен директен/индиректен електромер

Elgama GAMA300 Трифазен статичен директен/индиректен електромер Elgama GAMA300 Трифазен статичен директен/индиректен електромер

Трифазен статичен директен/индиректен електромер
- Схеми на свързване (3P3W,3P4W)
- Регистриране на една или много тарифи (1...6Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Оптичен порт
- DLMS(опция)

- Опционални комуникационни модули
o M-Bus кабелен/безжичен
o PLC модем
o Ethernet
- Вграден RS485 комуникационен интерфейс (опция)

Технически данни:
Напрежение: 3x230/400; 3x57,7/100;
Токов обхват:
3х5(80);3х5(100); 3х5(120); /директно измерване/,
3х1(6);3х5(6,25); 3х5(10) /индиректно свързан електромер/
Клас на точност:
- 1, B (за активна енергия, директно измерване)
- 0.5s, C (за активна енергия, индиректно измерване)
- 2 (реактивна енергия)
Честота: 50 Hz

×

TOP