Frodexim

ISKRAEMECO MT38x Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

ISKRAEMECO MT38x Трифазен електронен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни ISKRAEMECO MT38x Трифазен електронен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Схема на свързване 3P4W
- Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
- Импулсен вход/изход
- Оптичен порт DLMS и IEC1107

- Комуникационни интерфейси (опция):
* GSM/GPRS или LTE модем
* RS485 комуникационен интерфейс
* M-bus
* PLC G2/G3
* Ethernet

Технически данни:
Напрежение: 3 x 230/400 V, 3 x 240/415 V
Токов обхват: 3 x 5 (85) A, 3 х 5 (100), 3 х 10 (85), 3 x 10 (120) A, 3 х 10 (100) /директно свързан електромер/, 3 x 5 (6) A /индиректно свързан електромер/
Клас на точност: 2 или 1 , А или В /за активна енергия/, 3 или 2 /за реактивна енергия/
Честота: 50 Hz

×

TOP