Frodexim

Metcom MCS 301 Трифазен индиректен статичен електромер

Metcom MCS 301 Трифазен индиректен статичен електромер
- Измерване на активна (двупосочно), реактивна (4 квадранта) и пълна енергия
- Висока точност и стабилност (клас 1, 0.5S, 0.2S)
- До 8 енергийни и 4 тарифи за максимална мощност с вграден тарифен часовник
- Оптични и електрически интерфейси RS485 и RS232 (опционално)
- Кабелна връзка на M-Bus интерфейс (опционално)
- Паралелна комуникация на всички канали
- Електромер от одобрен тип

- Заменяеми комуникационни модули
- Измерване на пикова консумация
- Осветен LCD екран
- До 10 профила (информация за ценообразуване, качество на мощността, M-bus)
- Следене за качеството на мощността (завишено напрежение, занижено напрежение, завишен ток и др.)
- Измерване на хармоници и тяхното изкривяване (THD)
- Регистриране на фазови и трансформаторни загуби
- Подсигурен часовник с точно време (RTC) чрез суперкондензатор, вътрешна и външна батерия (опционално)
- Множество лог файлове за регистрация на събития
- Широк спектър от входно/изходни възможности
- Функционалност за ограничаване на товара
- Модерни възможности за предпазване от външни влияния: капак на клемен блок, главен капак и сваляне на модул, магнитно поле, засичане на грешка на фаза и мощност

 Технически спецификации:

Работни напрежения:
3 x 58/100 V;3 x 220/380 V; 3 x 230/400 V;
3 x 57,7/100 … 240/415 V;
3 x 57,7/100 … 277/480 V
3 x 100 V; 3 x 220 V

Обхават на ток: 
1(2) A; 1(6) A; 5(6) A; 1(10) A; 5(10) A; 5(15) A; 5(20) A

Клас на точност при активна енергия:
Class C or B (EN 50470-3);
Class 1 (IEC 62053-21);
Class 0.5S or Class 0.2S (IEC 62053-22)

Клас на точност при реактивна енергия:
Class 2 (IEC 62053-23);
Class 1 (IEC 62053-24);
Class 0,5S (IEC 62053-24)

Честота: 50hz

×

TOP