Frodexim

MТ17X Трифазен статичен електромер

MТ17X Трифазен електронен електромер MТ17X Трифазен електронен електромер

Трифазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- може да функционира и като еднофазен или двуфазен електромер
- регистриране на една или много тарифи (1...4Т)
- вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей стандартен и като опция голям в съответствие с VDEW


- Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
- Вход за аларма (ниско напрежение)
- До два импулсни входаи/изхода
- IR интерфейс за отчитане и програмиране на електромера на място
- CS сериен интерфейс (20 mA токов контур) за дистанционно отчитане на данни
- Вграден GSM/GPRS модем с място за поставяне на SIM карта (опция)
- Вграден RS485 комуникационен интерфейс (опция)

Технически данни:
Напрежение: 3 x 230/400 V, 3 x 400 V, други напрежения по желание
Токов обхват: 3 x 5(120) A, 3 x5 (85) A /директно свързан електромер/, 3 x5 (6) A /индиректно свързан електромер/
Клас на точност: 2 или 1 ,
Честота: 50 Hz

×

TOP