Frodexim

Преносима еталонна апаратура

Характеристики:
- Клас на точност 0.1 или 0.05;
- 10.4" LCD дисплей;
- Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
- Задаване на напрежение до 500 V на фаза;

Характеристики:
- Клас на точност 0.1;
- 6.4" LCD дисплей;
- Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
- Задаване на напрежение до 250 V на фаза;

Характеристики:
- 10.4" LCD дисплей;
- Tрифазен източник на ток и напрежение;
- Задаване на напрежение до 500 V на фаза;
- Задава на ток до 120 А на фаза;

Характеристики:
- Клас на точност 0.05 или 0.02;
- 10.4" LCD дисплей;
- Модулен дизайн;
- Възможност за интеграция с източник на ток и напрежение;

Характеристики:
- 6.4" LCD дисплей;
- Вграден трифазен източник на ток и напрежение;
- Задаване на напрежение до 300 V на фаза;
- Задава на ток до 12 А на фаза;

Характеристики:
- 6.4" LCD дисплей;
- Трифазен източник на ток;
- Задава на ток до 12 А на фаза;
- Възможност за симулиране на небалансиран товар;

Характеристики:
- Клас на точност 0.1;
- 6.4" LCD дисплей;
- Измерване при 2, 3 и 4 проводни линии;
- Тест на регистри за енергия и мощност;

Характеристики:
- Измерване при 2, 3 и 4 проводни линии;
- Тест на регистри за енергия и мощност;
- Измерване на мощност и енергия;
- Четири-квадрантно измерване;

×

TOP