Frodexim

Безопасност на електрически инсталации

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-330S, производство на полската компания Sonel:

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-320S, производство на полската компания Sonel:

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-20E, производство на полската компания Sonel:

Тестер за измерване на земно съпротивление Sonel MRU-200-GPS, производство на полската компания Sonel:

Тестер за измерване на земно съпротивление Sonel MRU-30, производство на полската компания Sonel:

Тестер за земно съпротивление Sonel MRU-10, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-530IT, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-530, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-520S, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3155 EurotestXD, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3152H EurotestXC, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3152 EurotestXC, производство на словенската компания METREL:

Тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3123 SMARTEC Earth Clamp, производство на словенската компания METREL:

Тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3121 SMARTEC Insulation Continuity, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3110 EurotestIM, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3122, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3125B, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3100, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3101, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3102H, производство на словенската компания METREL:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Metrel MI 3102, производство на словенската компания METREL:

Тестер за земно съпротивление Sonel MRU-21, производство на полската компания Sonel:

Тестер за земно съпротивление Sonel MRU-20, производство на полската компания Sonel:

Тестер за измерване на земно съпротивление Sonel MRU-120, производство на полската компания Sonel:

Тестер за измерване на земно съпротивление Sonel MRU-200, производство на полската компания Sonel:

Тестер на дефектнотокови защити Sonel MRP-201, производство на полската компания Sonel:

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-304, производство на полската компания Sonel:

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-305, производство на полската компания Sonel:

Уред за измерване на импеданс Sonel MZC-306, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-525, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-520, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-505, производство на полската компания Sonel:

Мултифункционален тестер за безопасност на ел. мрежи Sonel MPI-502, производство на полската компания Sonel:

×

TOP