Frodexim

Мултиметри и токови клещи

Токовите клещи Brymen BM198PV са произведени от тайванската фирма Brymen Technology Corporation:

 • измерване на право напрежение до 1500V и на променливо напрежение до 1000V.
 • измерване на прав/променлив ток до 2000A.

Токовите клещи Rish Clamp/Power Clamp AC / AC-DC са произведени от индийската фирма Rishabh Instruments:

 • Измерване на право и променливо напрежение до 1000V.
 • Измерване на прав и променлив ток до 400/1000A.

Мултиметрите с вилкова глава BM03xF са произведени от тайванската фирма Brymen:

 • Измерване на променлив ток до 200A.
 • Измерване на право/променливо напрежение до 600V.
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 300 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 30 mF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 10 mF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 30 pF ÷ 30 uF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на капацитет - 30 pF ÷ 30 uF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 3 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 300 mA AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 30 MΩ
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC / 400 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление -1 кΩ
 • Измерване на фазовият ъгъл
 • Измерване до 49 хармоник
 • Измерва фактора на мощността
 • Мощност (kW, kVar, kVA)
 • Измерване на конски сили
 • USB интерфейс
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 60 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 10 MHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 40 mF
 • Измерване на температура
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 1 Ω ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота - 10 Hz ÷ 500 kHz
 • Измерване на капацитет - 1 pF ÷ 200 uF
 • Обхват по напрежение - 1000 V AC/DC
 • Обхват по ток - 1000 A AC/DC / 300 A AC/DC
 • Измерване на капацитет - 30 nF ÷ 30 uF
 • Измерване на честота - 300 Hz ÷ 100 kHz
 • Измерване на температура
 • Обхват по съпротивление - 30 Ω ÷ 30 MΩ
 • IP65
 • Bluetooth
 • Фенер
 • Обхват по напрежение - 600 V AC/DC

Токови клещи за измерване на ток на утечка Sonel CMP-200

 • Обхват по ток – 0 ÷ 200 A AC
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 400 A AC (0 ÷ 400 A AC/DC за модел 401)
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 10 kHz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 1 000 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 66 MΩ
 • Обхват по честота – 30 Hz ÷ 15 kHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 750 V AC, 0 ÷ 1 000 V DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 1 500 A AC, 0 ÷ 2 000 A DC
 • Обхват по съпротивление - 0 ÷ 66 MΩ
 • Обхват по честота – 10 Hz ÷ 1 MHz
 • Обхват по напрежение - 0 ÷ 600 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 5 Hz ÷ 10 MHz
 • Обхват по напрежение – 0 ÷ 1 000 V AC/DC
 • Обхват по ток – 0 ÷ 10 A AC/DC
 • Обхват по съпротивление -0 ÷ 40 MΩ
 • Обхват по честота – 40 Hz ÷ 100 MHz
×

TOP