Frodexim

Уреди за диагностика на изолация

 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Измерване на изолация по метода с 2 или 3 сонди
 • Обхват по съпротивление – 20 TΩ
 • Измерване на температура с допълнителна сонда (WASONT1)
 • Възможност за работа с Bluetooth клавиатура (опционално)
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 15 TΩ
 • Съответста с EN 61557-4
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Памет за 11 880 измервания
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 15 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Памет за 11 880 измервания
 • USB порт за комуникация
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 5 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 750 V AC/DC
 • Памет за 11 880 измервания
 • USB порт за комуникация
 • Тестово напрежение – до 10 kV
 • Измерване на изолация по метода с 2 или 3 сонди
 • Обхват по съпротивление – 40 TΩ
 • Измерване на температура с допълнителна сонда (WASONT1)
 • Възможност за работа с Bluetooth клавиатура (опционално)
 • Тестово напрежение – до 1 kV
 • Обхват по съпротивление – 3 GΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • RS232 интерфейс
 • Вградена батерия
 • Тестово напрежение – до 1 kV
 • Обхват по съпротивление – 2 GΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Памет за 10 измервания
 • Възможност за работа без батерия на 230 V AC
 • Вградена батерия
 • Тестово напрежение – до 1 kV
 • Обхват по съпротивление – 1 GΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Памет за 50 измервания
 • Вградена батерия
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 10 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • USB, RS232 комуникация
 • Вградена батерия
 • Всички необходими аксесоари за извършване на измерване
 • Тестово напрежение – до 10 kV
 • Обхват по съпротивление – 20 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 550 V AC/DC
 • USB, RS232 комуникация
 • Bluetooth
 • Вградена батерия
 • Всички необходими аксесоари за извършване на измерване
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 15 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 550 V AC/DC
 • USB, RS232 комуникация
 • Bluetooth
 • Вградена батерия
 • Всички необходими аксесоари за извършване на измерване
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 10 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 550 V AC/DC
 • USB, RS232 комуникация
 • Вградена батерия
 • Всички необходими аксесоари за извършване на измерване
 • Тестово напрежение – до 2.5 kV
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 99.9 GΩ
 • Изчисляване на PI, DAR
 • Измерване на напрежение - до 550 V AC/DC
 • Измерване на непрекъснатост на проводник по стандарт EN 61557-4
 • Тестово напрежение – до 5 kV
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 1 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Вградена батерия
 • В комплекта са налични и всички необходими аксесоари за извършване на измерване
 • Тестово напрежение – до 2.5 kV
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 2 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Памет за 990 измервания
 • USB порт за комуникация
 • Тестово напрежение – до 2.5 kV
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 2 TΩ
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Измерване на непрекъснатост на проводник по стандарт EN 61557-4
 • Памет за 990 измервания
 • Тестово напрежение – до 1 kV
 • Обхват по съпротивление – 0 ÷ 10 GΩ (MIC-10), 0 ÷ 100 GΩ (MIC-30)
 • Измерване на напрежение - до 600 V AC/DC
 • Измерване на непрекъснатост на проводник по стандарт EN 61557-4
 • Памет за 990 измервания
×

TOP