Frodexim

Конвертори и контролери

Сериен интерфейс
- RS485 - 1 интерфейс
- до 4 измервателни устройства
- Работи с платформата Meter4u.


Wi-Fi интерфейс
- 802.11a/b/g/n
- Вградена антена

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz
- DC 15-48 V (опция)

GSM/GPRS/3G/4G характеристики:
- Двубандов GSM/GPRS (900/1800 MHz)
- Двубандов WCDMA/HSPA (900/2100 MHz)

Възможности:
- четене до 30 регистъра на един DLMS / IEC62056-21 електромер
- четене на до 4 Modbus RTU Slave устройства
- поддържа Interrogation, Cyclic & Spontaneous обмен на данни

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

GSM/GPRS/3G характеристики:
- Двубандов GSM/GPRS (900/1800 MHz)
- Двубандов WCDMA/HSPA (900/2100 MHz)

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

GSM/GPRS характеристики:
- Четирибандов (850/900/1800/1900 MHz)

- Базиран на високопроизводителен процесор T1000;
- 10/100BaseT auto-MDIX Ethernet порт;
- Опционален 802.11b/g Wi-Fi;
- Опционален 96x32 монохромен OLED дисплей;
- Опционално захранване през Ethernet порт;

- Базиран на високопроизводителен процесор T1000;
- 10/100BaseT auto-MDIX Ethernet порт;
- Опционален 802.11b/g Wi-Fi;
- Опционален 96x32 монохромен OLED дисплей;
- Опционално захранване през Ethernet порт;

- Второ поколение ASIC (T2000);
- 10/100BaseT auto-MDIX Ethernet порт;
- Опционално захранване през Ethernet порт;
- 1х RS232 порт на DB9M конектор;
- TX, RX, RTS, CTS, DTR, и DSR линии;

Възможности:
- Вграден WEB интерфейс за настройка, наблюдение и управление
- Поддържа MQTT протокол
- 4 галванично изолирани цифрови входа
- 4 релейни изхода

Възможности:
- Вграден WEB интерфейс за настройка, наблюдение и управление
- Управление по график
- Автоматично сверяване на часовника (по NTP)
- 4 галванично изолирани цифрови входа
- 4 релейни изхода

Възможности:
- Modbus/RTU и Modbus./TCP контролер с общо приложение
- Modbus TCP - RTU Gateway
- 4 галванично изолирани цифрови входа
- 4 брояча на импулси
- 4 релейни изхода

Възможности:
- Modbus/RTU контролер с общо приложение
- 4 галванично изолирани цифрови входа
- 4 брояча на импулси
- 4 релейни изхода

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz
- DC 24-48V (опция)

Възможности:
- До 2 електромера

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz
- DC 24-48V (опция)

GSM/GPRS характеристики:
- Двубандов (900/1800 MHz)

Възможности:
- 1 електромер
- До 40 регистъра

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz
- DC 24-48V (опция)

Възможности:
- Стандартен Modbus Gateway
- до 31 RTU устройства на RS485 порт

Възможности:
- Конфигуриране на всеки от интерфейсите като "Главен"
- Конфигуриране на всеки сериен интерфейс като "Подчинен"
- Възможност за приоритизиране на Master интерфейстите с 2 нива на приоритет - нисък и висок

Възможности:
- До 8 електромера
- До 20 регистъра за електромер

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

Възможности:
- До 8 електромера
- До 20 регистъра за електромер
- Всеки регистър е достъпен
  като 32-bit Holding register
- Modbus/TCP Slave и Modbus/RTU Slave

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz
- DC 24-48V (опция)

Памет
- До 1024 KB памет за допълнителни приложения
- 2KB EEPROM

Захранване:
- 9-15 VDC
- AC/DC 100-220V, 50/60Hz (опция)

Серийни интерфейси
- Режим на предаване: Полудуплекс
- Скорост на предаване: 300 - 115 200 bps с автоматично разпознаване

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

Възможности:
- Стандартен Modbus Gateway
- до 31 RTU устройства

Захранване:
- AC/DC 90-260V, 50/60Hz

Мрежова свързаност
- 10/100BaseT
- auto-MDIX Ethernet порт

×

TOP