Frodexim

Системи за трасиране на подземни съоръжения и откриване на кабелни повреди

 • Обхват 6 км
 • LCD дисплей
 • Възможност за запис на измервания
 • USB
 • IP67
 • Обхват 4 км
 • LCD дисплей
 • IP54
 • Пасивно локализиране
 • 83 kHz активна честота
 • Дълбочина на откриване 6 м (при използване на сонда)
 • Bluetooth
 • IP65
 • Пасивно локализиране
 • 83 kHz активна честота
 • Bluetooth
 • Пасивно локализиране
 • 33 kHz активна честота
 • до 3 м
 • Активно и пасивно локализиране
 • Откриват CPS защитени тръби (CPS версията)
 • Дълбочина на откриване до 4 м и 15 м (със сонда)
 • USB
 • Пасивно и активно локализиране
 • Голям набор на активни честоти.
 • Дълбочина на откриване 30 м (за кабели) и 19,5 м (при използване на сонда)
 • Bluetooth, USB
 • Работа със стескоп за прецизно локализиране
 • Възможност за ONLINE калибриране на уреда
 • Пасивно и активно локализиране
 • Голям набор на активни честоти.
 • Дълбочина на откриване 30 м (за кабели) и 19,5 м (при използване на сонда)
 • USB
 • Работа със стескоп за прецизно локализиране
 • Възможност за ONLINE калибриране на уреда
 • Обхват 19,4 км
 • LCD дисплей
 • Възможност за запис на измервания
 • IP54
 • Обхват 19,4 км
 • LCD дисплей
 • Възможност за запис на измервания
 • Оптимизиран за работа върху CATV кабели
 • Обхват 19,4 км
 • LCD дисплей
 • Възможност за запис на измервания
 • Активно локализиране
 • 83 kHz активна честота, оптимизирана за водопроводни тръби
 • Дълбочина на откриване 6 м (за кабели) и 15 м (при използване на сонда)
 • Възможност за работа с генераторни клещи за безконтактно генериране.
 • Възможност за локализиране на кабелни повреди с A-образна антена
 • Активно и пасивно локализиране
 • 33 kHz активна честота
 • Дълбочина на откриване до 4 м
 • Режим за избягване на кабели и тръби
 • Възможност за online калибриране на уреда
×

TOP