Frodexim

Монофазни електромери

Трифазен мерител с часовник

- измерване на активна енергия
- до 4 тарифи
- вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Схема на свързване 1P2W
- Регистриране на една или много тарифи (1Т...8Т)
- Вграден часовник
- 7-сегментен LCD дисплей
- Релеен изход за управление на товара. Изход за управление на товара с Optomos реле
- Импулсен вход/изход
- Оптичен порт DLMS и IEC1107

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Регистриране на една или много тарифи (1T...6Т)
- Вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- Оптичен порт
- Товаров график
- Вграден контактор (опция)
- RS485 комуникационен интерфейс

Монофазен статичен електромер с интерфейс за дистанционно отчитане на данни
- Регистриране на една или много тарифи (1...4Т)
- Вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- Оптичен порт
- Импулсeн изход (опция)
- Вграден контактор (опция)

Монофазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0021, производство на словенската фирма Iskra-MIS.
- Размер 2P
- Максимален ток 80 А
- Импулсен изход

Монофазен електромер за монтаж на DIN шина Iskra-MIS WS 0014, производство на словенската фирма Iskra-MIS.
- Размер 1P
- Максимален ток 45 А
- Импулсен изход

Eднофазен статичен електромер с часовник и календар
- измерване на активна енергия
- до 4 тарифи
- вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- инфрачервен оптичен канал за измерване и програмиране на място

Еднофазен статичен електромер с часовник и календар
- измерване на активна енергия
- до 4 тарифи
- вграден часовник
- 7 сегментен LCD дисплей
- инфрачервен оптичен канал за измерване и програмиране на място

×

TOP