Frodexim

Ние предлагаме различни типове еднофазни и трифазни електромери от одобрен тип

Електромери

Ние внедряваме WEB базирани софтуерни решения за дистанционно отчитане и мониторинг.

Софтуерни решения

Ние разработваме и доставяме индустриално комуникационно оборудване, конвертори и модули.

Комуникационно оборудване

Ние предлагаме широка гама измервателна и eталонна апаратура.

Измервателна апаратура

Ние сервизираме електромери, еталонно, електроизмервателно и друго електронно оборудване.

Сервиз

Еднофазни и трифазни електромери

Ние предлагаме широка гама еднофазни и трифазни електромери с оценено съответствие, съгласно MID и/или от одобрен тип, предназначени за бита и индустрията.

Софтуерни решения за дистанционно отчитане

Ние внедряваме WEB базирани софтуерни решения за дистанционно отчитане и мониторинг, подходящи за промишлеността, търговски обекти, административни сгради, битови потребители.

Комуникационни конвертори, контролери и модеми

Ние разработваме и произвеждаме широка гама от комуникационни протоколни конвертори, контролери и модеми.

Измервателна и еталонна апаратура

Ние предлагаме апаратура за измерване на параметри на околната среда и електрически величини, анализ на качеството на ел. енергия, безопасността на ел. инсталации и машини и др.

За Фродексим

Фирма Фродексим е основана през 1990 г. Основният предмет на дейност е:
   • доставка на електромери;
   • разработка и внедряване на системи за дистанционно отчитане на електромери и софтуерни решения за оптимизиране и планиране на разходите за електрическа енергия;
   • производство на комуникационно оборудване;
   • доставка на измервателна и еталонна апаратура, измервателни трансформатори и защити от пренапрежение.
От създаването на Фродексим, сме доставили на българския пазар над 1.1 млн. електромери и сме реализирали голям брой проекти, свързани с изграждането на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия. Произвежданите от фирмата модеми и конвертори се продават успешно, както в България, така и в чужбина. Ние сме сред лидерите в доставката на еталонна апаратура за проверка на електромери, както и на различни видове измервателна апаратура.
Разполагаме с екип от висококвалифицирани консултанти и поддържаме собствен сервиз за предлаганите изделия и системи.

Електромери

Еталонна апаратура

Комуникационно оборудване

Услуги

Измервателна апаратура

Защити от пренапрежение

Роберт Кюнстлер

Роберт Кюнстлер

Монофазен мерител с часовник

 • Измерване на активна енергия
 • До 4 тарифи
 • Вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • Инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място
Четвъртък, 07 Март 2019 19:01

OP3 USB оптична сонда

Оптичната сонда е интерфейс предназначен за комуникация с електромери, водомери и др. измервателни устройства поддържащи стандарт IEC 62056.
Оптичната глава може да бъде свързана към всеки компютър, притежаващ USB интерфейс - USB 1.1 или USB 2.0. За правилното функциониране на оптичната глава са необходими драйвери за съответната операционна система.

Монофазен мерител с часовник

 • измерване на активна енергия
 • до 4 тарифи
 • вграден часовник
 • 7 сегментен LCD дисплей
 • инфрачервен оптичен порт за отчитане и програмиране на място
Събота, 02 Март 2019 19:16

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези „Общи условия за ползване“, преди да използвате този уебсайт.
Чрез достъпа или зареждането на интернет-страницата (уебсайт) на "Фродексим Трейд" ООД Вие се съгласявате с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. От момента на първото Ви посещение в уебсайта се счита, че Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези общи условия. Не влизайте в уебсайта, ако не сте съгласни с условията!

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма "Фродексим Трейд" ООД, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от нея услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
(2) По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес frodexim.com или някои от поддомейните на същия адрес.
„Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена интернет-страница, който позволява препращане към друга интернет-страница или обект.
„Потребител (ползвател)“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„Услугите“ на сайта включват, но не се ограничават до:
- достъп до предоставяните през уеб-браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
- получаване на имейл – бюлетини от потребители на сайта.
- получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
„IP адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
„Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет-етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОЛЗВАТЕЛ на услугите на сайта и ДОСТАВЧИКА. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на ДОСТАВЧИКА: "Фродексим Трейд" ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. Ралевица № 94
Адрес на дейността: с. Мрамор 1261, област София-град, ул. Васил Левски № 154
Данни за кореспонденция: с. Мрамор 1261, област София-град, ул. Васил Левски № 154
Данни за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район р-н Триадица, ул. „Бистрица” № 7, вх. А, ап. 1
Вписване в публични регистри: 28.05.2012 г., Търговски регистър
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG202084198

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов 15
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уебсайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронна търговия. Основните характеристики на УСЛУГАТА са следните: информация за фирмата и нейния магазин, както и основна информация за продуктите и услугите, които предлага и доставя. Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с ДОСТАВЧИКА.
Съдържанието на интернет-страницата на ДОСТАВЧИКА не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на каквито и да било финансови инструменти.
Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като база за вземане на инвестиционни решения.
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на уебсайта принадлежат на ДОСТАВЧИКА и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал. Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА е забранено.
Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА без възнаграждение.
(2) Информацията за различните параметри на УСЛУГАТА е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Чл. 6. Настоящите общи условия се прилагат към услуги, за които не се изисква регистрация.
Доставчикът не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от ползвателите за цел, различна от описаната в настоящите общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет-страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за действията на своите ПОЛЗВАТЕЛИ, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет-пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на ПОЛЗВАТЕЛЯ, който е предприел тези действия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея УСЛУГИ, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които ПОЛЗВАТЕЛИ са публикували връзки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от ПОЛЗВАТЕЛИ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случаите, когато публикувано от ПОЛЗВАТЕЛ съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния ПОЛЗВАТЕЛ.
Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на интернет-страницата на ДОСТАВЧИКА за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес progardenbg.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА.
(5) Договорът се счита за сключен от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването ѝ.
(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването ѝ от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.
Чл. 10. (1) С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 11. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес progardenbg.com. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за защита на личните данни на ДОСТАВЧИКА.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 12. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време.
(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 13. Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случаите по чл. 8, ал. 3 от тези общи условия.
Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01 септември 2018 г.

Събота, 02 Март 2019 19:01

Декларация за поверителност

Защита на данните

Лична информация

Фродексим Трейд ООД обикновено използва вашите лични данни единствено за отговор на вашето запитване, за обработка на вашата поръчка, или за да ви даде достъп до специална информация или услуги. Може да се наложи да съхраняваме вашите данни, за да имаме възможност да отговорим по-ефективно на желанията Ви, да подобрим нашите продукти и действия, да ви информираме за нашите услуги, или да използваме онлайн проучвания, насочени към по-точно определяне на вашите изисквания. Всяка ненужна информация се изтрива.
Ние естествено уважаваме вашите желания, ако не сте съгласни да разкривате вашата лична информация на нас, за насърчаване на усилията ни за връзките с клиентите - особено за директен маркетинг или за целите на маркетингови изследвания. Ние няма нито да продаваме, нито да предлагаме вашите лични данни по никакъв начин.

Статистика
Когато щавате нашия сайт, от време на време се събират автоматично данни, неспецифични за вас (например интернет браузъра и операционната система, името на домейна на сайта, от който сте били насочени към нас, броя на посещенията, средно продължителност на достъпа и страници, които са разглеждани). Тази информация се използва, за да се подобри привлекателността и съдържанието на нашия сайт.

Използване на "бисквитки"

Този уебсайт използва бисквитки, за да работи нормално. Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Бисквитките са малки парчета информация, които се изпращат и съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя чрез неговия браузър, когато той се свързва с Интернет. Бисквитките могат да се използват за събиране и съхраняване на данни за потребителя, докато е свързан към сайта, за да позволят неговата нормална и сигурна работа. Те се използват от повечето уебсайтове, за да улеснят персоналната работа на потребителите, като например съхраняване на потребителските настройки.
Съществуват няколко вида бисквитки:

 • Технически бисквитки, които улесняват навигацията на потребителите и използването на различни опции или услуги, предлагани от уеб-сайта, като идентифициране на сесиите, разрешаване на достъпа до определени зони, извършване на поръчки, покупки, попълване на формуляри, регистрация, осигуряване на сигурност и допълнителна функционалност (видео, социални мрежи и др.).
 • Потребителски бисквитки, които позволяват на потребителите да използват предлаганите услуги според техните предпочитания (език, браузър, конфигурация и др.).
 • Аналитични бисквитки, които позволяват анонимен анализ на поведението на уеб-потребителите за измерване на тяхната активност и разработване на навигационни профили за подобряване на уеб-страниците.

Ето защо, когато Вие посещавате нашия уебсайт, в съотвествие със законодателството, ние изискваме Вашето съгласие за тяхното използване. Те подобряват нашите услуги. Ние използваме Google Analytics, за да събираме анонимна статистическа информация, като например броя на посетителите на нашия сайт. Бисквитките, добавяни от Google Analytics, се регулират от правилата за поверителност на Google Analytics. Ако искате, можете да забраните бисквитките от Google Analytics.
Имайте предвид, че можете да разрешите или забраните използването на бисквитки като следвате инструкциите за Вашия браузър. Ако не сте съгласни вашият компютър да се разпознава, моля, задайте на вашия браузър или да изтрива всички бисквитки на вашия твърд диск, или да ги блокира, или да Ви предупреждава преди да се запише бисквитка. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", които са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, за да помогнат при анализирането на това как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на уеб сайта (включително вашия IP адрес) ще бъде изпратена на и запазена на сървъри на Google в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на вашето използване на уебсайта, съставянето на отчети за активността на уеб сайта операторите на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър и отказване от специфични добавки на браузъра, но това няма да ви позволи да използвате всички функции на този сайт. Чрез използването на този сайт, вие давате съгласието си за обработка на данни за Вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.


Сигурност на съхраняваната информация
Ние се грижим изключително внимателно за гарантирането на сигурността на личната информация, която е съвестно предпазвана от изгубване, разрушаване, фалшифициране, подправяне или от достъп и публикуване без разрешение.

Въпроси за защита на личните данни
Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения, свързани със защитата на данните. Нашата стратегия за защита на данните е пригодена да върви в крак с напредъка в Интернет, и ние ще ви информираме своевременно за всички съответни промени.

Освобождаване от отговорност
Не се приема никаква отговорност за точността на информацията, пълнотата и коректността й. В никакъв случай няма да се приема никаква отговорност за евентуални щети или последици, които могат да възникнат в резултат от ползване на услугата.

Уеб сайтове на трети страни
Фродексим ООД не носи отговорност за съдържанието на сайта, достигнат пряко или косвено чрез линк към него. Всички отговорности според наказателното или гражданско право се поемат само от съответния доставчик на услуги.

Информационни системи AggreGate® от Tibbo са широк клас гъвкави информационни системи от корпоративен клас, които покриват разнообразни области за приложение.

Информационната система Online Meter Services 2.1 е предназначена за контрол и планиране на потреблението на електроенергия с дистанционно отчитане на електромери.

Системата спомага за чувствително намаляване на разходите за консумирана електроенергия чрез ефективен анализ и планиране, чрез подобрен контрол и създаването на условия за оптимално управление на потреблението.

Каталог на токови трансформатори проходен тип Rishabh

Четвъртък, 22 Ноември 2018 09:40

Отваряеми токови трансформатори Rishabh

Каталог на отваряеми токови трансформатори с надеждно заключване по технология на Rishabh

Четвъртък, 22 Ноември 2018 09:36

Панелни измервателни уреди RISH EM

Каталог на панелни измервателни уреди RISH EM

Страница 1 от 23
×

TOP