Frodexim

Информационни системи AggreGate® от Tibbo

Информационни системи AggreGate® от Tibbo Информационни системи AggreGate® от Tibbo

Информационни системи AggreGate® от Tibbo са широк клас гъвкави информационни системи от корпоративен клас, които покриват разнообразни области за приложение.

Структура на информационни системи Aggregate® от Tibbo

IT Management and Network Monitoring

Aggregate® Network Manager позволява мониторинг и управление на TCP/IP базирани устройства. Използват се стандартни протоколи, позволяващи лесно интегриране и конфигуриране в съществуваща среда. За повече информация www.tibbo.com.

Industrial Automation and SCADA/HMI

Aggregate® SCADA/HMI е система за визуализиране и управление на процеси в производството. Софтуерът поддържа разнообразни драйвери като ModBus, OPC,BACnet, SNMP, и много други. Предлага гъвкава визуализация на наблюдавания процес. Интегрираният генератор на справки позволява да се създават разнообразни темплейти. За повече информация www.tibbo.com.

Building Automation

AggreGate® Building Automation позволява наблюдение и управление на модернизирани сгради, хотели, офиси и др. За повече информация www.tibbo.com.

Time and Attendance

Aggregate® Time and Attendance е продукт, подходящ за следене на работното време, посещения на помещения, отдели и др. Притежава генератор на отчети, позволяващ изготвяне на разнообразни справки. За повече информация www.tibbo.com.

Access Control

Aggregate® Access Control е продукт, ориентиран към контрол на достъпа на сгради и помещения. Продуктът е съвместим с "Time and Attendance", като комбинацията може напълно да задоволи нуждите на една модерна сграда. За повече информация www.tibbo.com.

×

TOP