Frodexim

Rish Clamp / Power Clamp AC / AC-DC

Токовите клещи Rish Clamp/Power Clamp AC / AC-DC са произведени от индийската фирма Rishabh Instruments:

- Подвижни челюсти на клещите за по-удобни измервания в тесни пространства.

- Отваряне/затваряне на челюстите с бутон.

- Измерване на право и променливо напрежение до 1000V.

- Измерване на прав ток: до 400A/1000A (Rish Power Clamp 1000A/400A AC-DC); до 300A/1000A (Rish Clamp 1000A/300A AC-DC).

- Измерване на променлив ток: до 400A/1000A (Rish Power Clamp 1000A/400A AC-DC); до 300A/1000A (Rish Clamp 1000A/300A AC-DC); до 300A/1000A (Rish Clamp 1000A/300A).

- Измерване на активна, реактивна и пълна енегрия (Rish Power Clamp 1000A/400A AC-DC).

- Измерване на фактор на мощността (Rish Power Clamp 1000A/400A AC-DC).

- Подсветка на екрана (Rish Power Clamp 1000A/400A AC-DC), (Rish Clamp 1000A/300A AC-DC).

- Автоматично изключване.

×

TOP