Frodexim

Ние предлагаме различни типове еднофазни и трифазни електромери от одобрен тип

Електромери

Ние внедряваме WEB базирани софтуерни решения за дистанционно отчитане и мониторинг.

Софтуерни решения

Ние разработваме и доставяме индустриално комуникационно оборудване, конвертори и модули.

Комуникационно оборудване

Ние предлагаме широка гама измервателна и eталонна апаратура.

Измервателна апаратура

Ние сервизираме електромери, еталонно, електроизмервателно и друго електронно оборудване.

Сервиз

Еднофазни и трифазни електромери

Ние предлагаме широка гама еднофазни и трифазни електромери с оценено съответствие, съгласно MID и/или от одобрен тип, предназначени за бита и индустрията.

Софтуерни решения за дистанционно отчитане

Ние внедряваме WEB базирани софтуерни решения за дистанционно отчитане и мониторинг, подходящи за промишлеността, търговски обекти, административни сгради, битови потребители.

Комуникационни конвертори, контролери и модеми

Ние разработваме и произвеждаме широка гама от комуникационни протоколни конвертори, контролери и модеми.

Измервателна и еталонна апаратура

Ние предлагаме апаратура за измерване на параметри на околната среда и електрически величини, анализ на качеството на ел. енергия, безопасността на ел. инсталации и машини и др.

За Фродексим

Фирма Фродексим е основана през 1990 г. Основният предмет на дейност е:
   • доставка на електромери;
   • разработка и внедряване на системи за дистанционно отчитане на електромери и софтуерни решения за оптимизиране и планиране на разходите за електрическа енергия;
   • производство на комуникационно оборудване;
   • доставка на измервателна и еталонна апаратура, измервателни трансформатори и защити от пренапрежение.
От създаването на Фродексим, сме доставили на българския пазар над 1.1 млн. електромери и сме реализирали голям брой проекти, свързани с изграждането на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия. Произвежданите от фирмата модеми и конвертори се продават успешно, както в България, така и в чужбина. Ние сме сред лидерите в доставката на еталонна апаратура за проверка на електромери, както и на различни видове измервателна апаратура.
Разполагаме с екип от висококвалифицирани консултанти и поддържаме собствен сервиз за предлаганите изделия и системи.

Електромери

Еталонна апаратура

Комуникационно оборудване

Услуги

Измервателна апаратура

Защити от пренапрежение

Статии с етикет: Фродексим

Четвъртък, 19 Юли 2018 21:40

За Фродексим

Фродексим е търговска и инженерингова фирма, работеща в областта на енергетиката.Електромер ISKRAEMECO MT372

От основаването си през 1990 г., Фродексим определя своята мисия да предлага и внедрява за клиентите си качествени и високо технологични решения и продукти от утвърдени световни производители на конкурентни цени, обезпечени с компетентно инженерингово и сервизно обслужване.

Екипът е формиран от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в проектиране, доставка на оборудване, изграждане и поддръжка на електроенергийни обекти.

Еталонна апаратура ZERAТърговската дейност на Фродексим е специализирана в доставки на оборудване средно и ниско напрежение, измервателно и еталонно оборудване, производство на водещи компании в съответната област.

Инженеринговият потенциал на Фродексим е в основата на разработката и производството на хардуер и софтуер, базирани на международните стандарти и предписания. Изделията са предназначени за изграждане на автоматизирани системи за дистанционно отчитане на електромери с възможности за контрол на присъединяването към електропреносната мрежа.

За да отговори на високите изисквания на съвременните пазари, във Фродексим е въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008.

Публикувана в За Фродексим
Етикети
×

TOP